1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. امل

انتخاب نام دختر و پسر

امل

معنی اسم امل

امل اسم دخترانه است، معنی امل: (عربی) (در قدیم) امید و آرزو.

ریشه اسم امل

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست