1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. امیده

انتخاب نام دختر و پسر

امیده

معنی اسم امیده

امیده اسم دخترانه است، معنی امیده: (امید + ه (پسوند نسبت) منسوب به امید،   امید.

ریشه اسم امیده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست