1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. امیربهرام

انتخاب نام دختر و پسر

امیربهرام

معنی اسم امیربهرام

امیربهرام اسم پسرانه است، معنی امیربهرام: (عربی ـ فارسی)، از نام  های مرکب، ه امیر و بهرام.

ریشه اسم امیربهرام

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست