1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. انسیّه

انتخاب نام دختر و پسر

انسیّه

معنی اسم انسیّه

انسیّه اسم دخترانه است، معنی انسیّه: (عربی) ‌(‌اِنس‌= ‌انسان،‌ بشر‌+ ایه (پسوند نسبت))، مربوط به انس، منسوب به انس، انسانی، آدمی.

ریشه اسم انسیّه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست