1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. انیسا
معنی اسم انیسا

انیسا اسم دخترانه است، معنی انیسا: (عربی ـ فارسی) (اَنیس + ا (پسوند نسبت))، منسوب به اَنیس؛ ( اَنیس.

ریشه اسم انیسا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست