1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اکرام

انتخاب نام دختر و پسر

اکرام

معنی اسم اکرام

اکرام اسم دخترانه است، معنی اکرام: (عربی) ۱- بزرگداشت، گرامی داشتن، احترامکردن، حرمت، احسان؛ ۲- از واژه‌های قرآنی.

ریشه اسم اکرام

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست