1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ایناس

انتخاب نام دختر و پسر

ایناس

معنی اسم ایناس

ایناس اسم دخترانه است، معنی ایناس: (عربی) (در قدیم) انس، مؤانست، انس دادن، خو گرفتن، انس یافتن، دمسازی.

ریشه اسم ایناس

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست