1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. باختر
معنی اسم باختر

باختر اسم دخترانه است، معنی باختر: ۱- مغرب؛ ۲- (در پهلوی) به معنی ستاره است.

ریشه اسم باختر

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست