1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بالی

انتخاب نام دختر و پسر

بالی

معنی اسم بالی

بالی اسم دخترانه است، معنی بالی: (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.

ریشه اسم بالی

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست