1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بشارت

انتخاب نام دختر و پسر

بشارت

معنی اسم بشارت

بشارت اسم دخترانه است، معنی بشارت: (عربی) ۱- خبر خوش، مژده، مژده دادن، مژده آوردن؛ ۲- (در ادبیات عرفانی) بشارت به وصل حبیب به سوی حبیب است.

ریشه اسم بشارت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست