1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بصیرت

انتخاب نام دختر و پسر

بصیرت

معنی اسم بصیرت

بصیرت اسم دخترانه است، معنی بصیرت: (عربی) ۱- بینایی؛ ۲- (به مجاز) آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در نظر داشتن، آگاهی و دانایی؛ ۳- (در تصوف) نیروی باطنی که سالک با آن حقایق و باطن امور و اشیا را در می یابد.

ریشه اسم بصیرت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست