انتخاب نام دختر و پسر

بنت الهدی

معنی اسم بنت الهدی

بنت الهدی اسم دخترانه است، معنی بنت الهدی: (عربی) دختر هدایت شده.

ریشه اسم بنت الهدی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست