1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بهشته

انتخاب نام دختر و پسر

بهشته

معنی اسم بهشته

بهشته اسم دخترانه است، معنی بهشته: (بهشت + ه (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به بهشت؛ ۲- (به مجاز) زیبا رو.

ریشه اسم بهشته

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست