1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بِهسا

انتخاب نام دختر و پسر

بِهسا

معنی اسم بِهسا

بِهسا اسم دخترانه است، معنی بِهسا: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.

ریشه اسم بِهسا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست