1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بِهینا

انتخاب نام دختر و پسر

بِهینا

معنی اسم بِهینا

بِهینا اسم دخترانه است، معنی بِهینا: (بهین + الف نسبت)، منسوب به بهین، ( بهین.

ریشه اسم بِهینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست