1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بیان

انتخاب نام دختر و پسر

بیان

معنی اسم بیان

بیان اسم دخترانه است، معنی بیان: (عربی) ۱- سخن، گفتار؛ ۲- شرح و توضیح؛ ۳- زبان‌آوری، فصاحت و بلاغت؛ ۴- (به مجاز) زبان؛ ۵- (در اصطلاح علوم بلاغی) علمی است که به یاری آن می‌توان یک معنا را به شیوه های گوناگون، با وضوح و خفای متفاوت ادا کرد.

ریشه اسم بیان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست