1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تَهانی

انتخاب نام دختر و پسر

تَهانی

معنی اسم تَهانی

تَهانی اسم دخترانه است، معنی تَهانی: (عربی) (در قدیم) تهینت گفتن به یکدیگر.

ریشه اسم تَهانی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست