1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. جانان

انتخاب نام دختر و پسر

جانان

معنی اسم جانان

جانان اسم دخترانه است، معنی جانان: ۱- معشوق، محبوب؛ ۲- خوب؛ ۳- زیباروی

ریشه اسم جانان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست