1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. جهان

انتخاب نام دختر و پسر

جهان

معنی اسم جهان

جهان اسم دخترانه است، معنی جهان: ۱- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ ۲- (به مجاز) ۱) فرهنگ؛ ۲) حیطه؛ ۳) نمادی برای بزرگی و عظمت؛ ۴) مردم دنیا و زندگی

ریشه اسم جهان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست