1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. خلود

انتخاب نام دختر و پسر

خلود

معنی اسم خلود

خلود اسم دخترانه است، معنی خلود: (عربی) همیشه باقی ماندن، جاودانگی.

ریشه اسم خلود

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست