1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دایانا
معنی اسم دایانا

دایانا اسم دخترانه است، معنی دایانا: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا)) ۱- به معنی مثل زر سرخ؛ ۲- (به مجاز) زیبا روی.

ریشه اسم دایانا

اسم فارسی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست