1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. درنا

انتخاب نام دختر و پسر

درنا

معنی اسم درنا

درنا اسم دخترانه است، معنی درنا: (ترکی) پرندهی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ

ریشه اسم درنا

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست