1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دریا

انتخاب نام دختر و پسر

دریا

معنی اسم دریا

دریا اسم دخترانه است، معنی دریا: ۱- (در جغرافیا) تودهی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ؛ ۲- (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند در زمینه‌های گوناگون؛ ۳- (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.

ریشه اسم دریا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست