1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دلارام

انتخاب نام دختر و پسر

دلارام

معنی اسم دلارام

دلارام اسم دخترانه است، معنی دلارام: (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.

ریشه اسم دلارام

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست