1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دلدار

انتخاب نام دختر و پسر

دلدار

معنی اسم دلدار

دلدار اسم دخترانه است، معنی دلدار: (به مجاز) ۱- معشوق و محبوب؛ ۲- (در قدیم) مهربان، با محبت؛ ۳- (در تصوف) حق، خداوند.

ریشه اسم دلدار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست