1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دلنیا

انتخاب نام دختر و پسر

دلنیا

معنی اسم دلنیا

دلنیا اسم دخترانه است، معنی دلنیا: (کردی) ۱- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ ۲- اطمینان، تضمین.

ریشه اسم دلنیا

اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست