1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دل آرا

انتخاب نام دختر و پسر

دل آرا

معنی اسم دل آرا

دل آرا اسم دخترانه است، معنی دل آرا: ۱- موجب آرامش و شادی دیگران؛ ۲- (در قدیم) محبوب، معشوق؛ ۳- (اَعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.

ریشه اسم دل آرا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست