1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رأفت

انتخاب نام دختر و پسر

رأفت

معنی اسم رأفت

رأفت اسم دخترانه است، معنی رأفت: (عربی) نرم خوئی، مهربانی، شفقت.

ریشه اسم رأفت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست