1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رخسانا

انتخاب نام دختر و پسر

رخسانا

معنی اسم رخسانا

رخسانا اسم دخترانه است، معنی رخسانا: [(رخ + سان (پسوند شباهت) + ا (پسوند نسبت)] ۱-  به معنی مانند رخ، مانند رو؛ ۲- (به مجاز) زیبارو

ریشه اسم رخسانا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست