1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رخسانه

انتخاب نام دختر و پسر

رخسانه

معنی اسم رخسانه

رخسانه اسم دخترانه است، معنی رخسانه: [رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)]، (= رخسانا)، ، رخسانا

ریشه اسم رخسانه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست