انتخاب نام دختر و پسر

رخشنده

معنی اسم رخشنده

رخشنده اسم دخترانه است، معنی رخشنده: (صفت فاعلی از رخشیدن)، ۱- درخشنده؛ ۲- (به مجاز) دارای عظمت و شکوه

ریشه اسم رخشنده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up