1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رزی

انتخاب نام دختر و پسر

رزی

معنی اسم رزی

رزی اسم دخترانه است، معنی رزی: (فرانسوی ـ فارسی) (رُز + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رُز،   رُز

ریشه اسم رزی

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست