1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روزا

انتخاب نام دختر و پسر

روزا

معنی اسم روزا

روزا اسم دخترانه است، معنی روزا: (روز + ا (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به روز؛ ۲- (به مجاز) تابنده و زیبا. + ن.ک. روژا

ریشه اسم روزا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست