1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روشن دخت

انتخاب نام دختر و پسر

روشن دخت

معنی اسم روشن دخت

روشن دخت اسم دخترانه است، معنی روشن دخت: (روشن + دخت = دختر)، ۱- دختر تابنده و شاد؛ ۲- (به مجاز) زیبارو

ریشه اسم روشن دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست