انتخاب نام دختر و پسر

رومینا

معنی اسم رومینا

رومینا اسم دخترانه است، معنی رومینا: ۱- زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ ۲- پاک و پاکیزه کرده

ریشه اسم رومینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up