1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زرافشان

انتخاب نام دختر و پسر

زرافشان

معنی اسم زرافشان

زرافشان اسم دخترانه است، معنی زرافشان: ۱- ذرات زر پاشیده شده، با ذرات طلا اندود شده؛ ۲- (در قدیم) زربافت؛ ۳- نثار کننده زر و سکهی طلا.

ریشه اسم زرافشان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست