1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زمانه

انتخاب نام دختر و پسر

زمانه

معنی اسم زمانه

زمانه اسم دخترانه است، معنی زمانه: ۱- روزگار، دوره، دور، عهد؛ ۲- (در قدیم) مدت زندگی، عمر.

ریشه اسم زمانه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست