1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ساحل

انتخاب نام دختر و پسر

ساحل

معنی اسم ساحل

ساحل اسم دخترانه است، معنی ساحل: (عربی) (در جغرافیا) زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رودی بزرگ واقع شده است، مرزبین آب و خشکی،کرانه.

ریشه اسم ساحل

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست