انتخاب نام دختر و پسر

ساهره

معنی اسم ساهره

ساهره اسم دخترانه است، معنی ساهره: (عربی) ۱- زمین یا روی زمین، زمینی که حق سبحانه در روز قیامت آن را مجدداً پیدا سازد؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز) (در ادیان) زمین روز رستاخیز؛ ۳- چشمه روان؛ ۴-ماه، غلاف ماه.

ریشه اسم ساهره

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up