1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سروین
معنی اسم سروین

سروین اسم دخترانه است، معنی سروین: ۱- (در قدیم) شبیه سَرو؛ ۲-(در کردی) روسری و چارقد.

ریشه اسم سروین

اسم فارسی – اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست