1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلمی

انتخاب نام دختر و پسر

سلمی

معنی اسم سلمی

سلمی اسم دخترانه است، معنی سلمی: (عربی) (در گیاهی) نام گیاهی است؛ (اَعلام) زنی معشوقه در عرب و (به مجاز) هر معشوق را گویند.

ریشه اسم سلمی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست