1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلوا

انتخاب نام دختر و پسر

سلوا

معنی اسم سلوا

سلوا اسم دخترانه است، معنی سلوا: (عربی) ۱- (در گیاهی) گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعنا، مریم گلی؛ ۲- هر چیز که تسلّی دهد؛ ۳- انگبین، عسل.

ریشه اسم سلوا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست