1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سمن بر

انتخاب نام دختر و پسر

سمن بر

معنی اسم سمن بر

سمن بر اسم دخترانه است، معنی سمن بر: (به مجاز) دارای اندام معطّر چون سَمن، یا دارای اندام سفید و لطیف.

ریشه اسم سمن بر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست