1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سنا

انتخاب نام دختر و پسر

سنا

معنی اسم سنا

سنا اسم دخترانه است، معنی سنا: یاری دهنده، کمک کننده.

ریشه اسم سنا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست