1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سودابه
معنی اسم سودابه

سودابه اسم دخترانه است، معنی سودابه: (= سوداوه) ۱- (در پهلوی) به معنی دارنده  ی آب روشنی بخش؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه) همسر کیکاووس که چون سیاوش عشق او را نپذیرفت، بر او بهتان زد و موجب آوارگی و کشته شدن وی شد. در نتیجه به کین خواهی سیاوش، به دست رستم کشته شد.

ریشه اسم سودابه

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست