1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سوریا

انتخاب نام دختر و پسر

سوریا

معنی اسم سوریا

سوریا اسم دخترانه است، معنی سوریا: (سوری + الف (اسم ساز))، ( سوری.

ریشه اسم سوریا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست