1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سَدِنا

انتخاب نام دختر و پسر

سَدِنا

معنی اسم سَدِنا

سَدِنا اسم دخترانه است، معنی سَدِنا: سدن + الف (اسم ساز)، خدمت کردن کعبه.

ریشه اسم سَدِنا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست