1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سیمین

انتخاب نام دختر و پسر

سیمین

معنی اسم سیمین

سیمین اسم دخترانه است، معنی سیمین: (سیم = نقره + ین (پسوند نسبت))، ۱- ساخته شده از نقره، نقره‌ای رنگ، سفید و درخشان؛ ۲- (به مجاز) زیبا.

ریشه اسم سیمین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست