1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شرافت

انتخاب نام دختر و پسر

شرافت

معنی اسم شرافت

شرافت اسم دخترانه است، معنی شرافت: (عربی) ۱- حالتی در شخص که او را از ارتکاب رذایل باز میدارد؛ ۲- بزرگ منشی، بزرگواری.

ریشه اسم شرافت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست