1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شلاله
معنی اسم شلاله

شلاله اسم دخترانه است، معنی شلاله: (عربی) ۱- آبشار؛ ۲- (در منابع عربی) شلال؛ ۳- (در ترکی) آبشار، فوّاره.

ریشه اسم شلاله

اسم ترکی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست